Kompetenciamérés 2017. - Szülői tájékoztató

Szülői tájékoztató az Országos kompetencia mérésről – 2017. május 23. szerda

Az Nkt. 80. § (1), EMMI rendelet 79. § értelmében az országos kompetenciamérés során a nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti tanuló esetében a szövegértési és a matematika eszköztudás fejlődésének vizsgálatára kerül sor.

A rendelet 79. § (6) bekezdése szerint iskolánkban az országos mérésben a 6., 8. évfolyamra járó tanulók vesznek részt.

A mérés: 6., 8. évfolyamon a matematikai eszköztudásra és a szövegértési képességre terjed ki. Az ország összes iskolájának minden 6., 8. évfolyamos tanulója azonos időpontban és azonos körülmények közt írja meg a teszteket. (A mérésben részt vevő osztályok részére más tanítási óra nem lesz aznap.)

6., 8. évfolyam tesztjei olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását, hanem a tanulóknak azt a képességét mérik, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. A tesztek megírásakor minden tanuló megkapja a névkártyáját, melyen a mérési azonosítója szerepel. Ezt a névkártyát a mérés után hazaviszik a gyerekek, odaadják a szülőknek. A mérés feldolgozása után – 2018. március 1. hetében – az azonosító alapján tájékozódhatnak a szülők gyermekük teljesítményéről.

A mérés előtti napon a 6. és 8. osztályos tanulók „Kérdőívet” visznek haza, kérjük Önöket, hogy a kérdőívet gyermekükkel együtt töltsék ki, és legkésőbb május 26-án (péntekre) juttassák vissza az iskolába. A  visszaküldése az iskolába kötelező (akár üresen is, akár lezárt borítékban). Kérjük gyermekükkel közösen töltsék ki! A kérdőívek információit az iskola nem vizsgálhatja. (A kérdőívek adatai alapján a teljesítmény-adatok árnyaltabban lesznek elemezhetőek.)

A mérés időpontja: 2017. május 24. (szerda) 8 óra 00 perc.

A mérést külső minőségbiztosítók ellenőrizhetik, felügyelhetik.

A gyerekek a szokott időre érkezzenek az iskolába. Kérjük, figyeljenek arra, hogy ezen a napon a gyerekek ne késsenek, legkésőbb 7:45-re érjenek be. Íróeszközt, számológépet és vonalzót mindenki hozzon magával. Ünneplőben való megjelenés kötelező!

Amennyiben gyermekük ezen a napon betegség miatt nem jön iskolába, telefonon tájékoztassanak bennünket. A tesztírás minden tanuló számára kötelező, csak orvosi igazolást fogadunk el.

A mérés várható befejezése: 12 óra 00 perc.

A napközisek ebédelnek, s a szokott módon folytatják délutáni tevékenységüket. A nem napközisek a mérés után hazamennek. Kérem, hogy a nem napközisek tízórait és innivalót hozzanak magukkal. Kérem a kedves Szülőket, hogy a mérés előtti napra ne tervezzenek semmilyen programot, hogy gyermekük másnap pihenten végezhesse a mérésből adódó feladatait.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

Tamás Roland

intézményvezető