Pedagógusjogok világnapja október 05.

Kevesen tudják, hogy a Pedagógusok Világnapja október 5-e,  mivel hazánkban inkább a tanév végi, júniusi pedagógusnapon figyelnek jobban a jövő nemzedékének tanítóira, nevelőire. Érdemes azonban megismerkedni ezzel a világnappal is, történetével, eseményeivel, bekapcsolódási lehetőséggel, hisz mint minden világnap, a figyelemfelkeltés a célja, a jogosan elvárt elismerés és odafigyelés a társadalom széles körétől, döntéshozóktól:

„1994-ben az UNESCO október 5-ét kiáltotta ki a Pedagógusok Világnapjának, emléket állítva annak az 1966.évi különleges kormányközi konferenciának, ami nagy lépést jelentett a tanárok számára státuszuk meghatározása szempontjából.  Az UNESCO által összehívott párizsi konferencián az UNESCO az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetével együttműködésben elfogadta azt az ajánlást, amely tartalmazza a tanárok jogait és felelősségét, és nemzetközi sztenderdek kialakítását kezdeményezték a tanárképzésre, a pedagógus-továbbképzésekre, a tanárok alkalmazására és az oktatás körülményeire vonatkozóan. A dokumentum ajánlásokat tartalmaz arra vonatkozón, hogy a tanárokat be kell vonni az oktatást érintő döntések előkészítésébe a minőségi oktatás biztosítása érdekében.”

A PEDAGÓGUSJOGOK VILÁGNAPJA az emlékezés napja – azokra a tanárokra, akik meghatározó szerepet játszottak életünkben.

Tamás Roland

intézményvezető