Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának 2018/2019-es tanévben szervezéséről szóló tájékoztató időpontja: 2018. március 7 (szerda) 17.00 óra. Várjuk a leendő első évfolyamos és a már tanulói jogviszonnyal rendelkező, a következő tanévben hit- és erkölcstan oktatásban érintett tanulókat és szüleiket az intézmény 3-as termébe. A tájékoztatón jelen lesznek a hit- és erkölcstant oktató kollégák, valamint az intézmény vezetője és válaszolunk a felmerülő kérdésekre.

Tisztelettel: 

Tamás Roland

Intézményvezető