Tájékoztató központi írásbeli felvételi vizsgáról

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról


Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat)
Kérjük a felvételizőket, hogy a vizsga megkezdése előtt fél órával jelenjenek meg az iskola aulájában, és hozzanak magukkal íróeszközt, valamint személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt!
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.


Az írásbeli felvételi vizsga időbeosztása:
• magyar nyelv 10:00-10:45
• matematika 11:00-11:45

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2018. január 20-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.
Az értékelt dolgozatok 2018. január 25-én (csütörtökön) 8.00 órától 16.00 óráig tekinthetők meg az iskola titkárságán.
Az írásbeli vizsga ideje alatt a szülőknek, kísérőknek tájékoztatót tartunk az iskolánkról és válaszolunk a feltett kérdésekre.
A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja 2018.01.25. 14 óra.
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Tisztelettel:

Tamás Roland

intézményvezető