Őszi tanulmányi kirándulás az ötödik és a hatodik évfolyamon

Október 21-én közös budapesti kirándulásra indult az 5. a, a 6.a és a 6. b osztály.
Kellemesen telt el az utazási idő a buszon, hiszen közösen játszottunk, beszélgettünk.
Fontos információkat tudtunk meg a Planetáriumról és Budapest nevezetességeiről, kiemelten a Hősök teréről, hiszen ezt a két helyet jártuk be a kirándulás ideje alatt.
Hazafelé vetélkedőt tartottunk a buszon, a kérdések és feladatok a nap eseményeit foglalták össze.
Nagyon várjuk a következő kirándulásunkat, amikor Kecskemét híres városát látogatjuk meg.

Felvételi tájékoztató

A felvételi eljárás részletes információit tartalmazó KIFIR kiadvány, valamint az általános iskolai és középfokú iskolai feladatot ellátó intézmények számára készült tájékoztató levelek megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2014/2105. tanév) menüpont, illetve a KIR Hivatali ügyek/Középfokú beiskolázás menüpont alatt.

Intézményvezetői pályázat dokumentumai

A 2011. évi CXC. törvény értelmében:

„67. § (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan - e törvény alapján véleményezésre jogosultak által - kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.”

Ennek alapján:

Oldalak