Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

Tájékoztató nap hit- és erkölcstan oktatásról

2017. március 01-én 17.00 órától a 2011. évi CXC törvény alapján, valamint a 20/2012 (VIII. 31) EMMI rendelet alapján iskolánkban tájékoztatást tartunk a következő tanév iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezésével kapcsolatban. Különösen ajánlom a leendő elsős szülők figyelmébe a tájékoztatást. Ezen az eseményen jelen lesznek az erkölcstant tanító kollégák mellett a leendő hitoktatók is, valamint az intézményvezető is. Helye: Főépület 2-es terem.

Tisztelettel:

Ovisuli 2

2017. február 16-án - immár második alkalommal - tartottuk intézményünkben iskolanyitogató foglalkozásunkat. Kis vendégeink először a tornatermünkkel ismerkedhettek meg egy zenés vitamintorna keretében. Ezt követte a kézműveskedés, ahol színes gyümölcsöket formáztak meg só-liszt gyurmából. Majd ízletes gyümölcssalátával kínáltuk meg az éhes kis csemetéket. Érdeklődő szüleiknek fejlesztő pedagógusaink és a város sportszakosztályainak vezetői tartottak  tájékoztató előadást az iskolai lehetőségekről.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolánkban

Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek!

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóját - 2017. február 17-én 14.00 órakor (pénteken) - iskolánkban rendezzük meg. A verseny lebonyolításának okán pénteken az 5-6. órák elmaradnak. A versenyző diákoknak nem kötelező ezen a napon iskolába jönni (Csak a versenyzőknek nem!), de kérjük, hogy 13.15-re érkezzenek meg ide iskolai egyenruhában. Természetesen a délutáni foglalkozások (napközi, szakkörök) a verseny miatt nem maradnak el.

Tisztelettel:

"Szép Magyar Beszéd"

2017. február 10-én, pénteken részt vettünk a "Szép Magyar Beszéd" verseny területi fordulóján, melyet a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában rendeztek meg. A területi fordulóra a versenyzők egy szabadon választott, 20-25 soros prózai szöveggel készülnek, majd egy központilag meghatározott, kötelező szöveget olvasnak fel rövid felkészülés után. A verseny kiegyensúlyozott volt, rengeteg tapasztalattal és élménnyel tértünk haza.

Adó 1%

Adója 1%-val támogassa számítástechnikai alapítványunkat! A tavalyi évben befolyt összegeket Touchboardok-ra és projektorokra költöttük. Az idén is nagyszabású terveink vannak... 

Kossuth Iskolai Informatikai és Számítástechnikai Alapítvány,
Adószám: 18678802-1-13

Oldalak