Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beiratkozására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti – de legkésőbb az azt követő ében – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első napján kezdődik.

Tájékoztató nap hit- és erkölcstan oktatásról

2017. március 01-én 17.00 órától a 2011. évi CXC törvény alapján, valamint a 20/2012 (VIII. 31) EMMI rendelet alapján iskolánkban tájékoztatást tartunk a következő tanév iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezésével kapcsolatban. Különösen ajánlom a leendő elsős szülők figyelmébe a tájékoztatást. Ezen az eseményen jelen lesznek az erkölcstant tanító kollégák mellett a leendő hitoktatók is, valamint az intézményvezető is. Helye: Főépület 2-es terem.

Tisztelettel:

Oldalak